Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała nr XXIX/32/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała nr XXIX/31/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Technikum nr 7 w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała nr XXIX/30/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru wyłączenia z zespołu szkół i zamiaru likwidacji liceum profilowanego, technikum uzupełniającego dla dorosłych i liceum uzupełniającego ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzących w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała nr XXIX/29/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez szkoły projektów w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 – mobilność edukacyjna, Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, na lata 2014-2020. Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała nr XXIX/28/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, pn.: ”Włocławek zawodowo”, w ramach konkursu Nr RPKP.10.0203.-IZ.00-04-027/16. Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała nr XXIX/27/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne, w partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim – partnerem wiodącym pn.: ”Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02.-IZ.00-04-026/16. Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała nr XXIX/26/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała nr XXIX/25/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Włocławskiej Rady Seniorów Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała nr XXIX/24/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenie samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała nr XXIX/23/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r.ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie kształtowania pozytywnych wzorców na rynku pracy oraz stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała nr XXIX/22/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie realizacji zadania pn. „Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumskiej” Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała nr XXIX/21/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku mienia w postaci środków trwałych oraz podwyższenia kapitału zakładowego. Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała nr XXIX/20/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani H.S. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała nr XXIX/19/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani H.S. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (35/wnio/2017) Szczegóły