Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2021 Decyzja na usunięcie drzew (69/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (81/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2021 Zgłoszenie ponowne eksploatacji instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (10/zglo/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (80/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.06.2021 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (68/dec/2021) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.06.2021 Podinspektor ds. rachunkowości budżetu w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Budżetu Gminy i Sprawozdawczości Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.06.2021 Decyzja na usunięcie drzew (67/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.06.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (79/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (66/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2021 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (9/zglo/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2021 Decyzja na usunięcie drzew (65/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (78/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2021 Wniosek o wydanie zmiany decyzji w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (77/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.06.2021 Postanowienie opinia w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego (4/post/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.06.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (64/dec/2021) Szczegóły