Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2021 Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1/post/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2021 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (3/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.01.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (2/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.01.2021 Decyzja na usunięcie drzew (1/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.01.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (1/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.01.2021 Zgłoszenie zmiany w instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (2/zglo/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.01.2021 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (1/zglo/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2021 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (157/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.01.2021 Wniosek w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Włocławek o pozwoleniu na budowę Nr 363/18, Nr 404/19 i Nr 123/20 oraz zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na budowę (156/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.12.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (40/zglo/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.12.2020 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania Rozbudowa i przebudowa ulic: Traugutta (od ul. Kraszewskiego), Jagiellońska, Szczęśliwa, Zielony Rynek, Miedziana, Zduńska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zielone tereny Śródmieścia – dokumentacja” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.12.2020 Decyzja (147/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.12.2020 Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania pn. „3 – go Maja woonerfem/przebudowa ul. 3 Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek obejmującego przebudowę ulicy” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.12.2020 Zgłoszenie eksploatacji instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (39/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.12.2020 Wniosek (155/wnio/2020) Szczegóły