Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (550/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (549/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (548/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew (547/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (581/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (546/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.11.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (580/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.11.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (579/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (545/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.11.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (578/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.11.2016 Pozwolenie wodnoprawne (544/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.11.2016 Raport o oddziaływaniu na środowisko (7/rap/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.11.2016 Zezwolenie na zbieranie odpadów (543/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (542/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2016 Zezwolenie na transport odpadów (541/dec/2016) Szczegóły