Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/11/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/10/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/9/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółki prawa handlowego realizującej zadania własne gminy w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/8/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Edukacji Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/7/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r.w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Edukacji Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/6/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/5/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/4/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/3/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/2/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/1/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.01.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (15/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.01.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (14/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2017 Decyzja na usunięcie drzew (10/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (13/wnio/2017) Szczegóły