Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (9/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2017 Decyzja na usunięcie drzew (8/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (12/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2017 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2017 Zezwolenie na zbieranie odpadów (7/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.01.2017 Decyzja na usunięcie drzew (6/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.01.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (11/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.01.2017 Wniosek (10/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.01.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (5/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.01.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (9/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.01.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (8/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (4/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (3/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2017 Wniosek o wydawanie pozwolenia wodnoprawnego (7/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.01.2017 Wniosek o wydanie zmiany decyzji w zakresie zezwolenia na zbieranie odpadów (6/wnio/2017) Szczegóły