Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 02.01.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (3/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.01.2017 Decyzja (1/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.01.2017 Wniosek o zmianę decyzji – pozwolenie zintegrowane (2/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.01.2017 Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (1/wnio/2017) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.01.2017 G08 – Połączenie działek ewidencyjnych w jedną działkę ewidencyjną Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.01.2017 G07 – Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.12.2016 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów (569/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.12.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (568/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.12.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (567/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.12.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (598/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.12.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (597/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.12.2016 Wniosek (596/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.12.2016 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (8/proj/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.12.2016 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Zawiśle pomiędzy granicą terenów leśnych, granicą rezerwatu Kulin, brzegiem rzeki Wisły, granicą miasta (8/prog/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.12.2016 Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów (595/wnio/2016) Szczegóły