Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 21.12.2016 Zezwolenie na transport odpadów (566/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (565/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (564/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2016 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (18/post/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2016 Wniosek o zmianę zezwolenia na transport odpadów (594/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (593/wnio/2016) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.12.2016 G06 – Podział nieruchomości Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (563/dec/2016) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.12.2016 G05 – Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Decyzja – zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (562/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Decyzja – zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (561/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów (560/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Pozwolenie wodnoprawne (559/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wniosek (592/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.12.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (591/wnio/2016) Szczegóły