Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (513/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (551/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (550/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2016 Wniosek na usunięcie drzew (549/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2016 Wniosek na usunięcie drzew (548/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej z odcinkami łączącymi do granicy działek w ulicy Plażowej, na terenie działek nr 19, 20 obręb Włocławek KM 8/1 we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (512/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (511/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2016 Raport o oddziaływaniu na środowisko (6/rap/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2016 Wniosek na usunięcie drzew (547/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (510/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (509/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (508/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2016 Wniosek na usunięcie drzew (546/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2016 Wniosek na usunięcie drzew (545/wnio/2016) Szczegóły