Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 27.01.2017 Decyzja – zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (14/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.01.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (20/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.01.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (19/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.01.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (18/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.01.2017 Decyzja (13/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.01.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (2/zglo/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.01.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (1/zglo/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.01.2017 Decyzja na usunięcie drzew (12/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.01.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (17/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 26.01.2017 Zarządzenie nr 357/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2017 Postanowienie nie nakładające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia. (2/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (11/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2017 Wniosek (16/wnio/2017) Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/18/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/17/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Miejski Zarząd Dróg we Włocławku i Miejski Zespół Usług Komunalnych we Włocławku oraz nadania nazwy i statutu jednostce budżetowej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku. Szczegóły