Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/132/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2016 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/131/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (586/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (557/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (556/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Wniosek (585/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów (584/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (555/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (583/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (582/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (45/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (44/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (554/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (553/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (552/dec/2016) Szczegóły