Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (96/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2021 Postanowienie o zawieszeniu postępowania (6/post/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2021 Decyzja w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (83/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2021 Decyzja (82/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2021 Decyzja na usunięcie drzew (81/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (95/wnio/2021) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.07.2021 Podinspektor ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2021 Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (80/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2021 Decyzja na usunięcie drzew (79/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (94/wnio/2021) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.07.2021 Podinspektor ds. oddawania w trwały zarząd nieruchomości Miasta i ustalania opłat adiacenckich w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.07.2021 Podinspektor ds. materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 15.07.2021 FN11 – Ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 15.07.2021 FN10 – Ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2021 Decyzja na usunięcie drzew (78/dec/2021) Szczegóły