Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów (584/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (555/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (583/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (582/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (45/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (44/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (554/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (553/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (552/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (551/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (550/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (549/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (548/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew (547/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (581/wnio/2016) Szczegóły