Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (473/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (511/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew (472/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (510/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (509/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (508/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Zezwolenie na zbieranie odpadów (471/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (470/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (507/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (506/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2016 Raport o oddziaływaniu na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (5/rap/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew (469/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.10.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (505/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.10.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (504/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (468/dec/2016) Szczegóły