Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (574/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.11.2016 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (17/post/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.11.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (573/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (539/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (538/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (537/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (536/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.11.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (572/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (535/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (534/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.11.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (571/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.11.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (570/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (533/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (532/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew (531/dec/2016) Szczegóły