Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (41/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (40/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2016 Zgłoszenie instalacji energetycznej o nominalnej mocy cieplnej 1031 kW (39/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (524/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (561/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (560/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (523/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.11.2016 Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych (522/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (521/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (520/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.11.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (559/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.11.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (558/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.11.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (519/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.10.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (557/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.10.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów (556/wnio/2016) Szczegóły