Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 08.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew (528/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.11.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (567/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.11.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (566/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (527/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.11.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (565/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.11.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (564/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.11.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (563/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew (526/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (562/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2016 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów (525/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (42/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (41/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (40/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2016 Zgłoszenie instalacji energetycznej o nominalnej mocy cieplnej 1031 kW (39/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (524/dec/2016) Szczegóły