Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (469/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew (438/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (468/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (437/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2016 Raport o oddziaływaniu na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (4/rap/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (467/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (436/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (466/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (465/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (435/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (434/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (433/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (432/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (431/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (430/dec/2016) Szczegóły