Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (456/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów (455/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (423/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (422/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (454/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (453/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (421/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (452/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (451/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (420/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (450/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (419/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (418/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (417/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 09.09.2016 Zarządzenie nr 261/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 09 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa Szczegóły