Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.09.2016 Wniosek w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 czerwca 2016 r., znak: S.6220.23.2016 ustalającej środowiskowe uwarunkowania. (503/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (502/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (501/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (500/wnio/2016) Szczegóły
Akty prawne 30.09.2016 Uchwała nr XXIV/119/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Szczegóły
Akty prawne 30.09.2016 Uchwała nr XXIV/118/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26września 2016 r. w sprawie przekazania skargi Szczegóły
Akty prawne 30.09.2016 Uchwała nr XXIV/117/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania. Szczegóły
Akty prawne 30.09.2016 Uchwała nr XXIV/116/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu Zielona Góra zadań dotyczących zadań prowadzenia kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze Szczegóły
Akty prawne 30.09.2016 Uchwała nr XXIV/115/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Żłobków we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 30.09.2016 Uchwała nr XXIV/114/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26września 2016 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku” zgodnie z zapisami studium wykonalności. Szczegóły
Akty prawne 30.09.2016 Uchwała nr XXIV/113/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do realizacji pn. „SME Internationalisation Exchange (SIE)”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europa. Szczegóły
Akty prawne 30.09.2016 Uchwała nr XXIV/112/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Włocławek” Szczegóły
Akty prawne 30.09.2016 Uchwała nr XXIV/111/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od pierwszej opłaty z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego Szczegóły
Akty prawne 30.09.2016 Uchwała nr XXIV/110/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2028 Szczegóły
Akty prawne 30.09.2016 Uchwała nr XXIV/109/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły