Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (515/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (514/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew (477/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew (476/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (513/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (475/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.10.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (512/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (474/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (473/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (511/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew (472/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (510/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (509/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (508/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Zezwolenie na zbieranie odpadów (471/dec/2016) Szczegóły