Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 26.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew (447/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew (446/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.09.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (489/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.09.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (488/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.09.2016 Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych (445/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (487/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (486/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (485/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (484/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (444/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (443/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (483/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew (443/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (482/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Wniosek (481/wnio/2016) Szczegóły