Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 17.08.2016 S35 – zaświadczenie o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art.19 ust. 3 ustawy o lasach Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (370/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (401/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (14/post/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (369/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (400/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew (368/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (399/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (398/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (397/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (396/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (395/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (394/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (393/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (392/wnio/2016) Szczegóły