Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (440/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (477/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (476/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (475/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (474/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (473/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (472/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (471/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (470/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew (439/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (469/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew (438/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (468/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (437/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2016 Raport o oddziaływaniu na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (4/rap/2016) Szczegóły