Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (46/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.04.2021 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (5/zglo/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.04.2021 Decyzja (32/dec/2021) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.04.2021 Podinspektor ds. energetycznych w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.04.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (31/dec/2021) Szczegóły
Artykuł 22.04.2021 Zarządzenie nr 137/2021 prezydenta miasta Włocławek z dnia 22 kwietnia 2021r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasto Włocławek na lata 2021-2023 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.04.2021 Główny Specjalista ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – ¼ etatu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.04.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (45/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.04.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (30/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.04.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. (29/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (28/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (27/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (26/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (25/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (44/wnio/2021) Szczegóły