Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (433/wnio/2016) Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 UCHWAŁA NR XXIII/107/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 UCHWAŁA NR XXIII/106/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i odstąpienia od zlecenia przeprowadzenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 UCHWAŁA NR XXIII/105/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 UCHWAŁA NR XXIII/104/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 UCHWAŁA NR XXIII/103/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 UCHWAŁA NR XXIII/102/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2028 Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 UCHWAŁA NR XXIII/101/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 UCHWAŁA NR XXIII/100/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gminie Miasto Włocławek na lata 2016 – 2018 Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 UCHWAŁA NR XXIII/99/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemu i Łagodzenia Skutków Bezdomności na lata 2016 – 2020” Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 UCHWAŁA NR XXIII/98/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek. Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 UCHWAŁA NR XXIII/96/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 UCHWAŁA NR XXIII/95/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku oraz nadania jej statutu Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 UCHWAŁA NR XXIII/94/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic Stodólnej, Polnej, Żytniej, pomiędzy ulicami: Okrężną, Łęgską, Składową, Celulozową, Zagajewskiego, ponownie Celulozową, Barską i Wojskową. Szczegóły