Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.09.2016 Uchwała nr XXIII/93/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią, Chmielną, Kraszewskiego, terenem Parku im. Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską, Leśną, Okrężną, Aleją Chopina i ulicą Okrzei Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 Uchwała nr XXIII/92/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu pn. ” Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (405/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (432/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (431/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (430/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (429/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (404/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (428/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (403/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (427/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (402/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (426/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (425/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (424/wnio/2016) Szczegóły