Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.09.2016 UCHWAŁA NR XXIII/102/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2028 Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 UCHWAŁA NR XXIII/101/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 UCHWAŁA NR XXIII/100/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gminie Miasto Włocławek na lata 2016 – 2018 Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 UCHWAŁA NR XXIII/99/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemu i Łagodzenia Skutków Bezdomności na lata 2016 – 2020” Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 UCHWAŁA NR XXIII/98/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek. Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 UCHWAŁA NR XXIII/96/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 UCHWAŁA NR XXIII/95/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku oraz nadania jej statutu Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 UCHWAŁA NR XXIII/94/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic Stodólnej, Polnej, Żytniej, pomiędzy ulicami: Okrężną, Łęgską, Składową, Celulozową, Zagajewskiego, ponownie Celulozową, Barską i Wojskową. Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 Uchwała nr XXIII/93/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią, Chmielną, Kraszewskiego, terenem Parku im. Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską, Leśną, Okrężną, Aleją Chopina i ulicą Okrzei Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 Uchwała nr XXIII/92/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu pn. ” Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (405/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (432/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (431/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (430/wnio/2016) Szczegóły