Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (421/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (397/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (34/zgło/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (396/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (420/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (395/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (419/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (418/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (417/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.08.2016 Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (394/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (416/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (393/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (415/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek , położonych we Włocławku przy ulicy : TRZCINOWEJ, działka nr 1/20 KM 71 o pow. 0,0612 ha, , działka nr 1/17 KM 71 o pow. 0,1146 ha, działka nr 1/18 KM 71 o pow. 0,1052 ha, działka nr 1/19 KM 71 o pow. 0,0701 ha, oznaczonej jako działka nr 1/21 KM 71 o pow. 0,0914 ha oraz działka nr 1/24 KM 71 o pow. 0,0057 ha, oznaczonej jako działka nr 1/22 KM 71 o pow. 0,0842 ha oraz działka nr 1/25 KM 71 o pow. 0,0072 ha. SZUWAROWEJ, oznaczonej jako działka nr 1/23 KM 71 o pow. 0,0987 ha. Szczegóły