Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (392/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (391/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 12.08.2016 Zarządzenie nr 244/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 sierpnia 2016 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (367/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.08.2016 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (13/post/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (366/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew (365/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (390/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew (364/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (389/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2016 Wniosek (388/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (363/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (33/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (387/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (386/wnio/2016) Szczegóły