Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 18.05.2021 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (6/zglo/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2021 Postanowienie o zmianie zabezpieczenia roszczeń (3/post/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2021 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (4/proj/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2021 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (4/prog/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2021 Decyzja (46/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2021 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (3/proj/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2021 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (3/prog/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (59/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (45/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (58/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (57/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (56/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (55/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2021 Decyzja na usunięcie drzew (44/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2021 Decyzja na usunięcie drzew (43/dec/2021) Szczegóły