Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 17.11.2020 Wybór kadry projektu pn. „Włocławek Zawodowo II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, nr projektu RPKP.10.02.03-04-0024/19 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek z podziałem na 17 zadań Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2020 Decyzja (132/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (33/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (131/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Decyzja na usunięcie drzew (130/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (143/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Decyzja na usunięcie drzew (129/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (142/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Decyzja na usunięcie drzew (128/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (141/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Decyzja na usunięcie drzew (127/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (140/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Decyzja na usunięcie drzew (126/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (139/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.11.2020 Wniosek w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (138/wnio/2020) Szczegóły