Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 02.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (377/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.08.2016 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (5/proj/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.08.2016 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (5/prog/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.08.2016 Decyzja (355/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (354/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (353/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2016 Decyzja na usunięcie drzewa (352/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (376/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa gatunek klon jesionolistny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 36/38 (dz. nr 13/25 KM 33 obręb Włocławek ). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (351/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (350/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (349/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (348/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (347/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (346/dec/2016) Szczegóły