Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2016 Zgłoszenie instalacji –wewnętrzna stacja paliw (32/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (317/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (344/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (343/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (316/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (342/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (341/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (31/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (30/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (29/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (340/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (315/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (12/post/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (314/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (339/wnio/2016) Szczegóły