Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (338/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (313/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (337/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (336/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Zarządzenie nr 218/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kaliskiej 32/36, stanowiącej część dz. nr. 90/20 KM 54 o pow. 8,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (312/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (311/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (335/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (334/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (310/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (309/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (308/dec/2016) Szczegóły
Akty prawne 14.07.2016 Uchwała nr XXII/91/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 14.07.2016 Uchwała nr XXII/90/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Szczegóły
Akty prawne 14.07.2016 Uchwała nr XXII/89/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły