Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (341/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (31/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (30/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (29/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (340/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (315/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (12/post/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (314/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (339/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (338/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (313/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (337/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (336/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Zarządzenie nr 218/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kaliskiej 32/36, stanowiącej część dz. nr. 90/20 KM 54 o pow. 8,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (312/dec/2016) Szczegóły