Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2016 Postanowienie nie nakładające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia. (11/post/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (331/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (307/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (306/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (28/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (330/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (305/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (304/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2016 Zezwolenie na zbieranie odpadów (303/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (329/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (328/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (327/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (326/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów Decyzja (302/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (301/dec/2016) Szczegóły