Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 04.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (310/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (309/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (308/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (286/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (285/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.07.2016 Pozwolenie wodnoprawne (307/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (306/wnio/2016) Szczegóły
Akty prawne 01.07.2016 Uchwała nr XXI/86/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania założeń dla zadania pn. „Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumskiej” Szczegóły
Akty prawne 01.07.2016 Uchwała nr XXI/85/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Akty prawne 01.07.2016 Uchwała nr XXI/84/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2028 Szczegóły
Akty prawne 01.07.2016 Uchwała nr XXI/83/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 01.07.2016 Uchwała nr XXI/82/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Włocławek za 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 01.07.2016 Uchwała nr XXI/81/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 01.07.2016 Uchwała nr XXI/80/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Włocławskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu Szczegóły
Akty prawne 01.07.2016 Uchwała nr XXI/79/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Włocławek Szczegóły