Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (304/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (281/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (280/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (279/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (278/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (277/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (276/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2016 Zezwolenie na transport odpadów (275/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (274/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (273/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (303/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (302/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (26/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (25/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (24/zglo/2016) Szczegóły