Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.07.2016 Uchwała nr XXI/74/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Akty prawne 01.07.2016 Uchwała nr XXI/73/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszarów położonych w: rejonie Al. Jana Pawła II, ul. Skrajnej, ul. Mielęcińskiej, ul. Letniej, ul. Kaletniczej i Zakładu Karnego oraz ul. Cienistej, ul. Wilgi, ul. Łubinowej i ul. Ustronnej. Szczegóły
Akty prawne 01.07.2016 Uchwała nr XXI/72/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Włocławek na lata 2016-2019” Szczegóły
Akty prawne 01.07.2016 Uchwała nr XXI/71/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Włocławek. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2016 Uchwała nr XXI/70/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku na lata 2016-2021” Szczegóły
Akty prawne 30.06.2016 Uchwała nr XXI/69/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców – Pani H.S., Pana M.K., Pana R.B., Pana W.M., Pani D.T. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2016 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (10/post/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (284/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (283/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (282/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (305/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (304/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (281/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (280/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (279/dec/2016) Szczegóły