Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (238/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (259/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (237/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (258/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (236/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (257/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (235/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (256/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (255/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (254/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (234/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (253/wnio/2016) Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/67/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/66/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2028 Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/65/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły