Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.05.2016 Uchwała nr XVIII/38/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zapewnienia optymalnych środków finansowych na utrzymanie i przeprowadzenie niezbędnych remontów w wojewódzkich jednostkach organizacyjnych we Włocławku. Szczegóły
Akty prawne 04.05.2016 Uchwała nr XVIII/37/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2016 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2016 Postanowienie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia. (7/post/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (194/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (15/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (193/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (174/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (173/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (172/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (171/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (192/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (191/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (170/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (169/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (190/wnio/2016) Szczegóły