Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (180/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (162/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (161/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (179/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (160/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (159/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (158/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (157/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (156/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (155/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2016 Decyzja w zakresie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów (154/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (153/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (178/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (14/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (177/wnio/2016) Szczegóły