Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/58/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/57/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyznania w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/56/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/55/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania założeń dla zadania pn. „Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumskiej”. Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/54/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/53/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki mobilności dla Miasta Włocławek do roku 2030. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (233/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (232/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (231/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (252/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (251/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (230/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.06.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (229/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (250/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.06.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (228/dec/2016) Szczegóły