Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 09.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (268/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (247/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (267/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (266/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (265/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (246/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (245/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (244/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (264/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (263/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (262/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (261/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (243/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (3/prog/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (3/proj/2016) Szczegóły