Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2020 Decyzja na usunięcie drzew (112/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (111/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2020 Wniosek o pozwolenie na budowę (128/wnio/2020) Szczegóły
Artykuł 21.10.2020 Zarządzenie nr 374/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Środowiska Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.10.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (127/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.10.2020 Postanowienie o zawieszeniu postępowania (7/post/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.10.2020 Decyzja – pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza (110/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.10.2020 Decyzja (109/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.10.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (108/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.10.2020 Budowa przejazdu pożarowego, zatok postojowych dla samochodów osobowych, przebudowa istniejącego ogrodzenia, remont nawierzchni zjazdu z ulicy Kraszewskiego w ramach zadania Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku – II postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.10.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (126/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.10.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (27/zglo/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.10.2020 Wymiana instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych 230/400 V w budynku Branżowej Szkoły I Stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Zespole Szkół Nr 3 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (125/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2020 Postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń (6/post/2020) Szczegóły