Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2016 Raport o oddziaływaniu na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (1/rap/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (200/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2016 Ochrona przed polami elektromagnetycznymi (17/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2016 Ochrona przed polami elektromagnetycznymi (16/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (199/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (230/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (198/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (229/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (228/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2016 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (227/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (226/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów 197/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (225/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (224/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (223/wnio/2016) Szczegóły