Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2016 Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (9/post/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2016 Pozwolenie wodnoprawne (196/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (222/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (221/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (220/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych Uwarunkowaniach (219/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (195/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (218/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (217/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (194/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (193/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (192/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (191/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2016 Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (190/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2016 Postanowienie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia. (8/post/2016) Szczegóły