Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (168/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (184/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (167/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (183/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (166/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (182/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (165/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (164/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (163/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (181/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (180/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (162/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (161/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (179/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (160/dec/2016) Szczegóły