Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK04 – Zbycie gruntów na cele inwestycyjne w drodze przetargu (budownictwo mieszkaniowe i komercyjne) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK03 – Czasowe zajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Włocławek, miasta na prawach powiatu Włocławek lub Skarbu Państwa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK02 – Zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK01 – Bonifikata (ulga) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.03.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (86/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (85/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (84/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (83/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (89/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Linia energetyczna wraz z transformatorem dwuuzwojeniowym 220/100 kV (10/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Zgłoszenie instalacji innej niż energetyczna o nominalnej mocy od 0,5 MWt do 1 MWt opalanej paliwem gazowym (9/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Zgłoszenie zmian w instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych (8/zglo/2016) Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/27/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie przekazania wniosku Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/26/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XXIV/174/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A.Z. na działanie Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/25/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły