Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 15.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (158/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (157/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (141/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (156/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (155/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (140/dec/2015) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (139/dec/2016) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.04.2016 ST08 – Wniosek o wydanie wyciągu (zaświadczenia) z ewidencji:Stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (154/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (138/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (137/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (136/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (135/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (134/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (133/dec/2016) Szczegóły