Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2020 Postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń (6/post/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2020 Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (26/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (107/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.10.2020 Decyzja na usunięcie drzewa (106/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.10.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (124/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.10.2020 Decyzja na usunięcie drzewa (105/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.10.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (123/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.10.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (25/zglo/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.10.2020 Przebudowa ulicy Planty II ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Przebudowa dróg powiatowych oraz przebudowa ulicy Zimowej ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (122/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2020 Wniosek (121/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (104/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.10.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (121/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.10.2020 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (120/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.09.2020 Decyzja na usunięcie drzewa (103/dec/2020) Szczegóły