Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (30/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (23/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (29/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (28/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.03.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (27/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.03.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (26/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.03.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (25/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (22/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2021 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (2/proj/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2021 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (2/prog/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2021 Decyzja na usunięcie drzew (21/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (24/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2021 Decyzja na usunięcie drzew (20/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (23/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (22/wnio/2021) Szczegóły