Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 06.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (115/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (131/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (130/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (129/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (128/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (127/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (126/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (125/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (124/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (123/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (122/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (121/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów (120/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (119/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.04.2016 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (5/post/2016) Szczegóły