Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S22 – Pozwolenie zintegrowane Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S21 – Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S20 – Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S19 – Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S12 – Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S11 – Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S09 – Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S07 – Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S06 – Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S05 – Wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w celu zaliczenia do pracowniczego stażu pracy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S04 – Wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S02 – Zgłoszenie zwierzęcia do rejestru zwierząt podlegających ochronie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S01 – Dofinansowanie usuwania azbestu Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/36/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/35/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Miejski Zarząd Dróg we Włocławku i Miejski Zespół Usług Komunalnych we Włocławku oraz nadania nazwy i statutu jednostce budżetowej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku Szczegóły