Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/34/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/33/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie ustalenia terminu Dni Włocławka w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/32/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie zamiaru utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/31/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/30/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/29/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku i innych samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, za rok 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/28/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek za 2014 rok” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.03.2016 S28 – Zatwierdzanie projektów robót geologicznych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (105/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (104/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (110/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2016 Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (103/dec/2015) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2016 Pozwolenie wodnoprawne (109/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2016 Pozwolenie wodnoprawne (108/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2016 Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (107/wnio/2016) Szczegóły