Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (122/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (121/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów (120/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (119/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.04.2016 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (5/post/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (118/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (114/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (117/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (113/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (112/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (111/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2016 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (4/post/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (110/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (116/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (109/dec/2016) Szczegóły