Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/26/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XXIV/174/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A.Z. na działanie Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/25/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/24/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do wykonywania niektórych czynności w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/23/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia projektu Uchwały sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/22/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 we Włocławku, ul. Żytnia 47 Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/21/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie założenia Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy we Włocławku, ul. Nowomiejska 25 oraz włączenia do Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku, ul. Nowomiejska 25 Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/20/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 we Włocławku, ul. Gałczyńskiego 9 i nadania statutu Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/19/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek w granicach wyznaczonych przez Plac Wolności, ul. Zduńską, Zielony Rynek, ul. Związków Zawodowych, ul. Bechiego, Bulwary Marszałka Piłsudskiego, ul. Piwną, ul. Prymasa Wyszyńskiego, ul. Brzeską do Placu Wolności, w których wykonano remont całej elewacji albo ograniczono emisję dwutlenku węgla poprzez: przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie elektryczne, gazowe lub olejowe Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/18/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028 Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/17/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/16/2016 Rady Miasta Włocławek uchylająca uchwałę w sprawie jednolitego oznakowania taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie Gminy Miasta Włocławka Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/15/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/14/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z wykonywaniem krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i bagażu taksówką na terenie miasta Włocławka Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/13/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2016 – 2018” w zakresie dotyczącym Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/12/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Włocławek” Szczegóły