Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (21/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (19/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (20/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.03.2021 Decyzja (18/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.03.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (17/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2021 Decyzja na usunięcie drzew (16/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (19/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2021 Decyzja (15/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.03.2021 Decyzja na usunięcie drzewa (14/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.03.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. (12/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.03.2021 Decyzja na usunięcie drzewa (11/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.03.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (18/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2021 Decyzja na usunięcie drzew (17/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (17/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (16/wnio/2021) Szczegóły